Online Educational Resources on Philippine Language, Culture, & Society

 

ONLINE EDUCATIONAL RESOURCES on Philippine Language, Culture, & Society  (DATE PAGE WAS LAST UPDATED: 07 April 2021)

(CLICK the link to the material which you want to access/download.)

This is in response to the Commission on Higher Education’s Call for Voluntary Contribution to the CHED Online Educational Resources (OER) Portal. Everyone is ALLOWED TO READ, DOWNLOAD, and/or USE these materials FOR TEACHING AND/OR RESEARCH, with appropriate citation and permission (please send an email to david.sanjuan@dlsu.edu.ph), but the readers are NOT ALLOWED TO RE-UPLOAD these materials in any database, because these are copyrighted materials. Nevertheless, everyone is welcome to copy and repost the links to the materials and the link to this webpage too.

For questions/clarifications, please send me an email: david.sanjuan@dlsu.edu.ph  

BOOKS

Suri, Saliksik, Sanaysay: Mga Babasahin sa Wika, Panitikan, at Lipunang Pilipino

Rizal ng Bayan (Antolohiya ng Mga Sanaysay Tungkol sa Buhay at Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal)

 

JOURNAL ARTICLES

A LUTA CONTINUA! Ang Kasalukuyang Pakikibaka Para sa Pagkakaroon ng Asignaturang Filipino sa Kolehiyo

Bigwas sa Neoliberalismo, Alternatibo sa Kapitalismo: Adbokasing Pangwika at Sosyalistang Programa sa Nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez

Deus ex populo: Timeless Counter-hegemonic Characterization and Discourse in Jose Rizal’s Noli Me Tangere

Euphoria, Pakikibaka, at Bahala Na: Kontekstuwalisasyon ng Piling Awiting Post-EDSA

Guro, Paaralan, at Bayan: Makabayang Pagsusuri sa Kasalukuyang Kurikulum ng Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas

Kaisipang Nasyonalista at Teoryang Dependensiya sa Edukasyon: Ideolohikal na Kritik ng Programang K to 12 ng Pilipinas

Kapit sa Patalim, Liwanag sa Dilim: Ang Wika at Panitikang Filipino sa Kurikulum ng Kolehiyo (1996-2014)

Kontra-Gahum: Pagsipat sa Tema, Pilosopiya at Ideolohiya ng Piling Kontemporaryong Tulang Radikal Tungo sa Kontekstwalisasyon ng Kritisismong Marxista

Neoliberal Restructuring of Education in the Philippines: Dependency, Labor, Privatization, Critical Pedagogy, and the K to 12 System

Pagbuo ng Makabuluhang Adyenda sa Pananaliksik sa Araling Pilipinas Para sa Siglo 21 at Lagpas Pa

Pambansang Salbabida at Kadena ng Dependensiya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Labor Export Policy (LEP) ng Pilipinas

Poverty, Inequality, and Development in the Philippines: Official Statistics and Selected Life Stories

Premises, Perils, and Promises of ASEAN Integration

Socio-political Context and Pedagogical Implications of the Catholic Bishops Conference of the Philippines’ (CBCP) Call for a Moral Revolution

Transitioning to a Progressive Green Economy in the Philippines

Why Marx Was Right: Third World Edition

 

POWERPOINT PRESENTATIONS (Password-protected – meant for those who watched/participated in the lecture) YOU ARE AUTHORIZED TO DOWNLOAD IT IF YOU HAVE WATCHED THE CORRESPONDING LECTURES. After downloading, PLEASE DO NOT REUPLOAD IN ANY WEBSITE. Thank you.

Dignidad, Karapatan, Kalayaan: Konteksto at Nilalaman ng Panukalang Magna Carta for Private School Teachers at Amended Magna Carta for Public School Teachers (24 Abril 2021)  [Note: Ang password para sa lekturang ito ay makikita kapag pinanood nang buo ang karampatang video lecture (I-CLICK ITO).]

Praktikal na Dulog sa Pagsasaling Teknikal at Pampanitikan” (10 Abril 2021)

 

VIDEO LECTURES

Ang Manggagawang Pilipino sa Panahon ng COVID-19

Lehislasyon Kaugnay ng Wikang Pambansa at Panitikan sa Neokolonyal na Lipunan: Batayan, Argumento, at Pagbubuo ng ‘Advocacy Coalition’Tungo sa Pagsasabatas ng House Bill 223 (Filipino at Panitikan Bilang Required na Asignatura sa Kolehiyo)

Limang Argumento para sa House Bill 223 (Filipino at Panitikan sa Kolehiyo)

Multidisiplinaring Dulog sa Pagbasa at Pagtuturo ng Panitikan: Panimulang Pagsipat sa Programang Ekonomiko, Edukasyonal, at Politikal ng Nobelang ‘Mga Ibong Mandaragit’ ni Amado V. Hernandez

Panimulang Kurso sa Pagsulat ng Resolusyon, Posisyong Papel, Liham-Petisyon, Lobby Letter at Iba Pa

Wika at Ekonomiks: Pagsusuri sa Opisyal na Datos sa Kahirapan Bilang Batayan ng Mungkahing Karagdagang Ayuda sa Panahon ng Pandemya

Wika at Kalusugan: Mga Modelong Tugon sa Krisis na Dulot ng COVID-19 sa Loob at Labas ng Pilipinas

 

CONFERENCE PAPERS

Imagining Anti-/Alter-capitalism: A Marxist Reading of Selected Contemporary Dystopian Films

A Better World is Possible: A Marxist Critique of ASEAN Integration

 

FORMAL ESSAYS AND MISCELLANEOUS RESEARCH PAPERS

 

PREPRINTS/DRAFT PAPERS

Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/TANGGOL WIKA: Internal na Kwento, Mga Susing Argumento at Dokumento (2014-2017)

Economic Relief in the Time of COVID-19: Rationale, Mechanics, Costing, and Prospective Impact of Temporary Value-Added Tax (VAT) Suspension and Income Tax Waiver for the Poor and the Middle Class in the Philippines

Legislating National Language Courses: Building the Case and the Coalition for Filipino as a Required Subject in Philippine Colleges and Universities

Responding to COVID-19 Through Socialist(ic) Measures: A Preliminary Review

Reviewing Rice Tariffication in the Time of COVID-19: Rationale and Road to Rice Self-Sufficiency in the Philippines

 

LEGAL DOCUMENTS, POSITION PAPERS, POLICY PAPERS

Draft Magna Carta for Private School Teachers and Personnel

Mga Halimbawa ng Posisyong Papel at Resolusyon

Position Paper on the CPD Law

Tanggol Wika’s Protest Letter on the Final Supreme Court Decision on Filipino and Panitikan in College (10 June 2019)

 

LITERARY WORKS

Manipesto sa Tinta ng Nitrogliserina (6 tula: Sa Mga Inapo ni Kabesang Tales; Oda Sa Wala; ‘Pagkat Ako Man ay Magsasaka Rin!; Hinahanap ng Ina ang Anak; May Saya at Lumbay sa Libing at Buhay; Naiipong-muli ang Nitrogliserina)

Sago’t Gulaman, Para sa Bayan (food essay)

 

SYLLABI AND OTHER MISCELLANEOUS INSTRUCTIONAL MATERIALS

Silabus para sa 5 Asignaturang Filipino at Panitikan sa Kolehiyo (Dinebelop ng Komite sa Silabus ng Tanggol Wika)

Quotable Quotes ni Jose Rizal at Mga Praktikal na Aral Mula sa at Mga Reyalidad na Inilarawan ng El Filibusterismo

 

MEDIA COLUMNS/OPINION PIECES ETC.

 

ONLINE DATABASES WHERE D.M.M. SAN JUAN’S WORKS ARE INCLUDED

PHL CHED Connect (Commission on Higher Education) 

 

Follow My Site

Get new content delivered directly to your inbox.