Lectures-Supplementary Files

Supplementary file para sa lekturang “Bakit Dapat Magsulat sa Filipino Ang Mga Mananaliksik na Pilipino?:Kritik sa Scopus-sentrismo ng Mga Unibersidad sa Pilipinas” (15 Mayo 2021)

Supplementary file para sa lekturang “Taripikasyon ng Bigas sa Panahon ng Pandemya: Sipat-Polisiya at Alternatibong Programa Tungo sa Pagpapalakas ng  Lokal na Produksyon” (06 Marso 2021):

Supplementary Files for “Awiting “Internationale” (Pandaigdigang Awit ng Mga Manggagawa) sa Pilipinas: Ilang Tala sa Kasaysayan, Konteksto, at Mga Salin sa Pilipinas” (15 August 2020):

1) PDF copy of lecture notes

2) PDF copy of references (with hyperlinks)

3) YouTube copy ng dokumentaryong “The Internationale” ni Peter Miller (2000)