Lectures-Supplementary Files

Importance of Language in Community Research [works cited in the webinar; 27 Oct. 2022] [Powerpoint slides]

Talaan ng mga sanggunian ng draft na papel ni David Michael M. San Juan na pinagbatayan ng kanyang lekturangWikang Filipino: Daluyan ng Karunungan at Kakayahan (ang lektura ay brinodkast sa https://www.facebook.com/komfilgov/videos/902181297404437   noong 15 Agosto 2022):

COVID-19 and National Health Care Systems in the Philippines, Singapore, and Vietnam: Lessons for Healthcare Reform (a webinar organized by the De La Salle University/DLSU Southeast Asia Research Center and Hub/SEARCH and the DLSU Department of Filipino on 15 June 2022): [CLICK TO VIEW EXTENDED ABSTRACT & LIST OF REFERENCES] [CLICK TO VIEW Powerpoint slides]

Draft Supplementary Files for DLSU Research Congress 2022 [please click this and type password to access file. Thanks.]

Mga Isyu sa Pagtuturo at Pagkatuto sa Panahon ng Pandemya. [ibinahagi sa isang DepEd Webinar] [pdf copy ng PowerPoint slides]. (16 Agosto 2021).

Maka-Pilipinong Saliksik [ibinahagi sa isang DepEd Webinar] [pdf copy ng PowerPoint slides]. (16 Agosto 2021).

Mga Isyu at Hamon sa Pagsasalin. [pdf copy ng PowerPoint slides]. (14 Agosto 2021)

Supplementary file para sa lekturang “Bakit Dapat Magsulat sa Filipino Ang Mga Mananaliksik na Pilipino?:Kritik sa Scopus-sentrismo ng Mga Unibersidad sa Pilipinas” (15 Mayo 2021)

Supplementary file para sa lekturang “Taripikasyon ng Bigas sa Panahon ng Pandemya: Sipat-Polisiya at Alternatibong Programa Tungo sa Pagpapalakas ng  Lokal na Produksyon” (06 Marso 2021):

Supplementary Files for “Awiting “Internationale” (Pandaigdigang Awit ng Mga Manggagawa) sa Pilipinas: Ilang Tala sa Kasaysayan, Konteksto, at Mga Salin sa Pilipinas” (15 August 2020):

1) PDF copy of lecture notes

2) PDF copy of references (with hyperlinks)

3) YouTube copy ng dokumentaryong “The Internationale” ni Peter Miller (2000)

~~~

PARA SA IBA PANG Online/Open Educational Resources [I-CLICK]

~~~

Follow My Site

Get new content delivered directly to your inbox.